รวมวิธีเรียง Item เวลา Craftแล้วจะไม่เด้งออกจากเกมส์

ประดับอัลฟ่า
คราฟเหรียญวอ
คราฟเหรียญจุติเวล1
คราฟ เหรียญRewards[High]
คราฟ เหรียญRewards[Highest]