วิธีซื้อคูปองแคช

1.เติมเงินเข้าระบบของเซิฟเวอร์ → →  คลิกลิงค์เติมเงิน
2.ออกจากเกมส์แล้วล๊อคอินเข้าระบบ
ALL SYSTEM หน้าเว็ปไซด์
3.คลิกเข้าหัวข้อ
"รับของรางวัลโปรโมชั่นเติมเงิน"
4.เมื่อเข้ามาแล้วเลื่อนลงด้านล่างแล้วคลิก
"ตรวจสอบยอดเงินทั้งหมด"
5.ระบบจะแจ้งจำนวนคูปองแคชที่สามารถซื้อได้
ยกตัวอย่างในรูปสามารถซื้อได้ 14 ใบ
6.เมื่อทำการเช็คเสร็จแล้วให้เข้าหัวข้อ
"ซื้อคูปองแลกแคช"
7.กดซื้อทีละ 1 ใบตามจำนวนสิทธิ์ที่ทำการซื้อได้