เควส Make the Monkey No.1-2

 
เควสหาเงินรูปแบบใหม่ที่ทางเซิฟเวอร์คิดขึ้นมานี้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นที่ตั้งใจเล่น และขยันในการหาเงินเงื่อนไขการทำเควส

จะต้องมีเลเวล 190 ขึ้นไป 1 ตัวละคร
จะสามารถทำเควสนี้ได้ วันละ 1 ครั้ง

[เควสท์] Make the Money No.1
รายการ/ขั้นตอน รูปตัวอย่าง หาได้จาก

1.นำ XTRA Rewards [Medium]
แบ่งเป็นจำนวน 4 ชิ้นแล้วไปคุยกับ
นางฟ้าแห่ง Arthen
เมือง Bloody Ice

เควสรายวันคลิก
2.คลิกเลือก [เควสท์] Make the Monkey No.1   

3.คลิกเลือก
[น้ำ XTRA Rewards [Medium]
มอบให้ 4 ชิ้น เพื่อขอรับภารกิจ ]

  

4.ไป Map Forgotten Ruin ชาแนล 1/2
บริเวณวงกลมสีแดง

  

5.กำจัด ผู้บัญชาการดาร์คเมจิกเชี่ยน[Boss]
**เวลาคลูดาวในการเกิดของบอสตัวนี้ 30 นาที**

  

6.กลับมาส่งเควสกับ นางฟ้าแห่ง Arthen
เมือง Bloody Ice เลือก
[เควสท์] Make the Monkey No.1

  
7.คลิกเลือก ขอบคุณท่านมากสำหรับรางวัล   
8.คลิกปุ่ม รับรางวัลเพิ่มเติม เป็นอันจบเควส
(กล่องนี้เมื่อคลิกขวาเปิดแล้วจะสุ่มใบทำเควส)
(1-4โดยคลิกที่ใบเควสอีกครั้ง)
(เพื่อรับการทำเควส)
  

 

[เควสท์] Make the Money No.2
รายการ/ขั้นตอน รูปตัวอย่าง หาได้จาก
1.นำ XTRA Rewards [Medium]
แบ่งเป็นจำนวน 4 ชิ้นแล้วไปคุยกับ
นางฟ้าแห่ง Arthen
เมือง Bloody Ice
เควสรายวัน
2.คลิกเลือก
[น้ำ XTRA Rewards [Medium]
มอบให้ 4 ชิ้น เพื่อขอรับภารกิจ ]
 
3.ลงดันเจี้ยน Forgotten Temple B1F
(Lv.125)
 
4.กำจัดบอสตัวสุดท้ายภายในดันเจี้ยน
ชื่อ Orca the Origin
 
5.กลับมาส่งเควสกับ นางฟ้าแห่ง Arthen
เมือง Bloody Ice คลิกเลือก
ขอบคุณท่านมากสำหรับรางวัล
 
6.คลิกปุ่ม รับรางวัลเพิ่มเติม เป็นอันจบเควส
(กล่องนี้เมื่อคลิกขวาเปิดแล้วจะสุ่มใบทำเควส)
(1-4โดยคลิกที่ใบเควสอีกครั้ง)
(เพื่อรับการทำเควส)
 

 

[ข้อมูล Alz Bet Box]
เมื่อทำการคลิกขวา จะสุ่มเปิดได้ ขวดเงิน Asset of Alz
ทีละ 3 ช่อง โดยแต่ละช่อง จะสุ่มจำนวนขวด

แต่ละขวดจะมีมูลค่า 100m
 
อัตราการสุ่มแต่ละช่องจะเป็นตามนี้ คือ
2 , 3 , 4  ตามลำดับ