สัญลักษณ์กิลล์/ชื่อกิลล์ไทย

 สัญลักษณ์ของกิลล์นั้นจะอยู่ที่หน้าสุดของชื่อกิลล์ ดังภาพตัวอย่าง

ทางเซิฟเวอร์จะมีสัญลักษณ์กิลล์ต่างๆให้เลือก วิธีใส่รูปกิลล์ และ ชื่อกิลด์จะใช้แครสทั้งหมด 10,000แครส

เมื่อเลือกรูปได้แล้ว และใน ID ของหัวกิลล์ มี 10,000แครส ให้ไปแจ้ง GM ที่ หน้าแชทของเว็ป สิ่งที่ต้องแจ้งคือ

1.แจ้ง ID

2.แจ้งชื่อกิลล์เดิม

3.ชื่อกิลด์ใหม่

4.แจ้งรหัสรูปภาพที่เลือก

เช่น ไอดี OHOZAZA ชื่อกิลล์เดิม YesDoo ชื่อกิลด์ใหม่ ~`YeSDoo`~ ขอเลือกรูป X-000

**ขอให้แจ้งตรงตามนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น**

ตารางรูปกิลล์-รหัสรูป

(รูปไหนที่ชื่อ "สีแดง" แปลว่ามีกิลด์อื่นใช้ไปแล้ว ถ้าชื่อ "สีเขียว" แปลว่ายังสามารถเลือกได้)

X-001 X-002 X-003 X-004 X-005 X-006 X-007 X-008 X-009 X-010
     
X-011 X-012 X-013 X-014 X-015 X-016 X-017 X-018 X-019 X-020
     
X-021 X-022 X-023 X-024 X-025 X-026 X-027 X-028 X-029 X-030
     
X-031 X-032 X-033 X-034 X-035 X-036 X-037 X-038 X-039 X-040
 
X-041 X-042 X-043 X-044 X-045 X-046 X-047 X-048 X-049 X-050
 
X-051 X-052 X-053  X-054 X-055 X-056 X-057 X-058 X-059 X-060
 
X-061 X-062 X-063 X-064 X-065 X-066 X-067 X-068 X-069 X-070
 
X-071 X-072 X-073 X-074 X-075 X-076 X-077 X-078 X-079 X-080
 
X-081 X-082 X-083 X-084 X-085 X-086 X-087 X-088 X-089 X-090
 
X-091 X-092 X-093 X-094 X-095 X-096 X-097 X-098 X-099 X-100
 
X-101 X-102 X-103 X-104 X-105 X-106 X-107 X-108 X-109 X-110
 
X-111 X-112 X-113 X-114 X-115 X-116 X-117 X-118 X-119 X-120
 
X-121 X-122 X-123 X-124 X-125 X-126 X-127 X-128 X-129 X-130
 
X-131 X-132 X-133 X-134 X-135 X-136 X-137 X-138 X-139 X-140
 
X-141 X-142 X-143 X-144 X-145 X-146 X-147 X-148 X-149 X-150
 
X-151 X-152 X-153 X-154 X-155 X-156 X-157 X-158 X-159 X-160
 
                   

 ชื่อกิลล์ไทย

ชื่อกิลล์ไทยจะตั้งได้ทั้งหมด 15-18 ตัวอักษร นับทุกตัว

ตัวอักษรพิเศษที่ใช้ได้คือ | * - + ๏ ~ ` @ ! : ^ ๛ .

เปลี่ยนชื่อกิลด์ จะใช้ 5,000 พ้อย เมื่อใน ID มีพ้อยตามกำหนดแล้วให้ไปแจ้ง GM ที่ หน้าแชทของเซิฟเวอร์

สิ่งที่ต้องแจ้งคือ

1.ID

2.ชื่อกิลด์เดิม

3.ชื่อกิลด์ใหม่

เช่น ไอดี GoKaSai ชื่อกิลด์เดิม HarlemShake ชื่อกิลด์ใหม่ ~^Har|em-Shake^~

**ขอให้แจ้งตรงตามนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น**