Amp

การคราฟของหรือการคราฟไอเท็มนั้น ทำเพื่อให้ได้ออฟชั่นที่ดีกว่าเดิม,ระดับที่ดีกว่าเดิม

หรือ การสร้างน้ำยาต่างๆ ซึ่งเซิฟเวอร์เราได้มีการคราฟอยู่หลายแบบด้วยกัน

เช่น มอไซด์,ขวดยา WEXP,ใบออฟชั่น,Angels Crystal ฯลฯ

เลือกดูวิธีคราฟ Item ได้ในช่องด้านล่าง


สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

ชื่อไอเท็ม รูปตัวอย่าง จำนวน หาได้จาก
Perfect Formula Card 1 กด N ซื้อได้
Fusion Craft(Golden) 2 จากการคราฟคลิกลิงค์
Craft Core(Highest) 20 ดรอปจากดันเจี้ยนคลิกลิงค์
Craft Extender(Highest) 2 ดรอปจากดันเจี้ยนคลิกลิงค์
License of GM 2 ซื้อจาก Npc เมืองไอซ์
เมื่อหาไอเท็มครบก็คลิกขวาที่ใบ Perfect Formula Card ได้เลย

 

ตัวอย่างใบแอม