Tempus Ring Quest

1.ซื้อใบเควสที่ Npc WEXP Shop เมือง ไอซ์

ใบละ 20,000 WEXP

2.คุยกับ Npc ที่เมือง ไอซ์ ชื่อ

นางฟ้าแห่ง Arthen

 
3.เลือก ข้าจะขอร่วมภารกิจใหญ่นี้
แล้วจะได้รับเควส

4.ลงดันเจี้ยน 155 B3F เพื่อกำจัด

บอสตัวสุดท้ายของดัน ชื่อ

ผู้บัญชาการปีศาจขั้นสูงสุด

5.กลับไปส่งเควสที่ นางฟ้าแห่ง Arthen
เพื่อรับใบเควสขั้นที่2

6.คุบกับ นางฟ้าแห่ง Arthen อีกครั้ง

เพื่อรับเควสขั้นที่2

7.เมื่อได้รับเควสแล้ว จะต้องไปลงดัน 155 B3F
เพื่อหาไอเท็มชื่อ Darkness Power
จากบอสในดันเจี้ยน ดังรูปด้านล่าง
 
หัวหน้าเหล่าแม่ทัพแห่งปีศาจ ผู้บัญชาการปีศาจซอเซอร์เรอร์
แม่ทัพเอกของผู้บัญชาการปีศาจ ผู้บัญชาการปีศาจขั้นสูงสุด

8.กลับไปส่งเควสกับ นางฟ้าแห่ง Arthen

แหวนบอสนี้จะได้รับตามสายอาชีพที่เล่น เช่น

นำตัวละครอาชีพ FB ไปทำเควส

ก็จะได้แหวนสาย แอคแทค

*ทำได้ตัวละครละ 1 ครั้ง*

*แหวนจะผูกมัดตัวละคร*