Angels-Cryatal

การคราฟของหรือการคราฟไอเท็มนั้น ทำเพื่อให้ได้ออฟชั่นที่ดีกว่าเดิม,ระดับที่ดีกว่าเดิม

หรือ การสร้างน้ำยาต่างๆ ซึ่งเซิฟเวอร์เราได้มีการคราฟอยู่หลายแบบด้วยกัน

เช่น มอไซด์,ขวดยา WEXP,ใบออฟชั่น,Angels Crystal ฯลฯ

เลือกดูวิธีคราฟ Item ได้ในช่องด้านล่าง


 

 Angels Crystal นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ White,Red,Golden

Item ชนิดนี้ หาได้จากการ Perfect Craft กับ Npc นางฟ้าแห่ง Arthen ที่เมือง Bloody Ice

โดยการคลิกคุยกับ Npc แล้วเลือก ทำการสร้าง Rare Item

1.วัตถุดิบการสร้าง

Angels Crystal(White)

 
1.1 White Core 10 ชิ้น

หาได้จาก ดันเจี้ยน Epaulet of the Dead B3F (Lv.155)

>วิธีผ่านดันคลิก<

1.2 Craft Extender(highest)

50 ชิ้น

หาได้จาก ดันเจี้ยน Siena's Crest B2F
(Lv.135)

>วิธีผ่านดันคลิก<

1.3 Craft Core(Highest)

50 ชิ้น

หาได้จาก ดันเจี้ยน Siena's Crest B2F
(Lv.135)

>วิธีผ่านดันคลิก<

1.4 เงินจำนวน

2,000,000,000 Alz

>วิธีหาเงินคลิก<  

 

2.วัตถุดิบการสร้าง

Angels Crystal(Red)

 
2.1 Red Core 10 ชิ้น

หาได้จาก ดันเจี้ยน Epaulet of the Dead B3F (Lv.155)

>วิธีผ่านดันคลิก<

2.2 Craft Extender(highest)

50 ชิ้น

หาได้จาก ดันเจี้ยน Siena's Crest B2F
(Lv.135)

>วิธีผ่านดันคลิก<

2.3 Craft Core(Highest)

50 ชิ้น

หาได้จาก ดันเจี้ยน Siena's Crest B2F
(Lv.135)

>วิธีผ่านดันคลิก<

2.4 เงินจำนวน

2,000,000,000 Alz

>วิธีหาเงินคลิก<  

 

3.วัตถุดิบการสร้าง

Angels Crystal(Golden)

 
3.1 Golden Core 10 ชิ้น

หาได้จาก Npc WEXP Shop

ที่เมือง Bloody Ice

โดยใช้แต้ม WEXP ที่ได้จากการลงWarแลก

1 เม็ด/5,000 WEXP

3.2 Craft Extender(highest)

50 ชิ้น

หาได้จาก ดันเจี้ยน Siena's Crest B2F
(Lv.135)

>วิธีผ่านดันคลิก<

3.3 Craft Core(Highest)

50 ชิ้น

หาได้จาก ดันเจี้ยน Siena's Crest B2F
(Lv.135)

>วิธีผ่านดันคลิก<

3.4 เงินจำนวน

2,000,000,000 Alz

>วิธีหาเงินคลิก<