แบบทรงผมและหน้าตา

Change Kit - Hair Style (Novice)

Novice 01

01 nobis.jpg 08 nobis.jpg
MaleFemale

Novice 02

02 nobis.jpg 09 nobis.jpg
MaleFemale

Novice 03

03 nobis.jpg 10 nobis.jpg
MaleFemale

Novice 04

04 nobis.jpg 11 nobis.jpg
MaleFemale

Novice 05

05 nobis.jpg 12 nobis.jpg
MaleFemale

Novice 06

06 nobis.jpg 13 nobis.jpg
MaleFemale

Novice 07

07 nobis.jpg 14 nobis.jpg
MaleFemale

Change Kit - Hair Color (Normal)

Novice 01

01 hair color.jpg 09 hair color.jpg
MaleFemale

Novice 02

02 hair color.jpg 10 hair color.jpg
MaleFemale

Novice 03

03 hair color.jpg 11 hair color.jpg
MaleFemale

Novice 04

04 hair color.jpg 12 hair color.jpg
MaleFemale

Novice 05

05 hair color.jpg 13 hair color.jpg
MaleFemale

Novice 06

06 hair color.jpg 14 hair color.jpg
MaleFemale

Novice 07

07 hair color.jpg 15 hair color.jpg
MaleFemale

Novice 08

08 hair color.jpg 16 hair color.jpg
MaleFemale

Change Kit - Hair Style (Season)

Change Kit - Hair Color (Premium)

Season Type A

01 season.jpg 03 season.jpg
MaleFemale

Season Type B

02 season.jpg 04 season.jpg
MaleFemale

Change Kit - Hair Style (Season)

Change Kit - Hair Color (Premium)

Foetree Type A

01 poetry.jpg 03 poetry.jpg
MaleFemale

Foetree Type A

02 poetry.jpg 04 poetry.jpg
MaleFemale

Change Kit - Hair Style (Fever)

Change Kit - Hair Color (Premium)

Fever Type A

ChangeKit HairStyle Fever A M.jpg ChangeKit HairStyle Fever A W.jpg
MaleFemale

Fever Type B

ChangeKit HairStyle Fever B M.jpg ChangeKit HairStyle Fever B W.jpg
MaleFemale

 

Change Kit - Hair Style (Oriental)

Change Kit - Hair Color (Premium)

Oriental Type A

ChangeKit HairStyle Oriental A M.jpg ChangeKit HairStyle Oriental A W.jpg
MaleFemale

Oriental Type B

ChangeKit HairStyle Oriental B M.jpg ChangeKit HairStyle Oriental B W.jpg
MaleFemale

 

เครดิต : cabalwiki