Weapon-Fancy-Free

Item ฟรี ในหมวดของหัวข้อ ALL SYSTEM<<<คลิกได้เลย

เมื่อเข้ามาแล้วให้ทำการล๊อคอินไอดีเกมส์ของท่าน

แล้วจะเจอเมนูด้านซ้ายสามารถเลือกคลิกได้เลย

เลือกหัวข้อในช่องด้านล่างเพื่อดูตัวอย่างของ Item ฟรี

 


 
Festival Blade/Great Sword Blade Great Sword  
 
 
Festival Katana/Daikatana Katana Daikatana  
 
 
Festival Orb/Crystal คทา WI/ส่วนธนูเมื่อใส่แล้วจะไม่ขึ้นรูปร่างของไอเท็มแฟนซีนี้จะเป็นรุปร่างของอาวุธเดิมที่ใส่  
 
 
Halloween Horror Blade/Great Sword Blade Great Sword  
 
 
Halloween Horror Katana/Daikatana Katana Daikatana  
 
Halloween Horror Orb/Crystal คทา WI ธนู FA โล่ FS
 
 
Water Elemental Blade/Great Sword Blade Great Sword  
 
 
Water Elemental Katana/Daikatana Katana Daikatana  
 
Water Elemental Orb/Crystal คทา WI ธนู FA โล่ FS