วิธีเปลี่ยนออร่า

 

1.ซื้อใบเปลี่ยนออร่าที่ Core Alchemist หรือเข้าใจกันง่ายๆว่า ร้านออฟของ ของแต่ละเมืองนั่นเอง

   ใบเปลี่ยนออร่าจะมีลักษณะสีแดงๆ ใบละ 10m

 

2.เมื่อซื้อแล้วก็ไปที่ Npc เรียนสกิลของแต่ละอาชีพ(เมืองเกิด)

เมืองเกิดของสาย WA/FS เมืองเกิดของสาย WI/BL เมืองเกิดของสาย FA/FB

 

คุยกับ Npc เควสเปลี่ยนออร่าจะชื่อ Inner Discovery

ดิน [Earth ข้าขอเลือก Land Aura]
น้ำ [Water ข้าขอเลือก Aqua Aura]
ลม [Wind ข้าขอเลือก Wind Aura]
ไฟ
[Fire ข้าขอเลือก Flame Aura]
น้ำแข๊ง [Ice ข้าขอเลือก Freezing Aura]
สายฟ้า [Lightning ข้าขอเลือก Lightning Aura]