ระบบ WEXP

 

คราส Honor

ค่า Honor แต่ละชั้นยศ

WEXP exchange

Title

แต้ม wexp สะสม

แต้มwexpที่ใช้ครั้งต่อไป

Capella

Procyon

Nationless

คุณสมบัติที่ได้รับ

Class 11 10,000,000 133,120 7600 Praetor Knight Vagabond [HP+150]
Class 12 20,000,000 163,840 18400 Praetor of Silence Knight of Dawn Disciple [HP+300]
Class 13 50,000,000 204,800 14700 Praetor of Insight Knight of Fighting Spirit Spirit Ascetic
HP+300 Resist Critical Damage+5%
Class 14 80,000,000 245,760 28500 Praetor of Tolerance Knight of Passion Spirit Ascetic
HP+450 Resist Critical Damage+5%
Resist Critical Rate+3%  
Class 15 150,000,000 409,600 36600 Praetor of Glory Knight of Protection Spirit Ascetic
HP+450 Resist Critical Damage+15%
Resist Critical Rate+3%  
Class 16 300,000,000 655,360 30600 Praetor of Faith Knight of Valor Spirit Ascetic
HP+600 Resist Critical Damage+15%
Resist Critical Rate+5% Resist unmovable+10%
Class 17 500,000,000 983,040 50800 Praetor of Will Knight of Devotion Spirit Ascetic
HP+600 Resist Critical Damage+15%
Resist Critical Rate+5% Resist unmovable+10%
Resist Stun+10%  
Class 18 1,000,000,000 1,310,720 38100 Praetor of Truth Knight of Judgment Spirit Ascetic
HP+900 Resist Critical Damage+20%
Resist Critical Rate+7% Resist unmovable+10%
Resist Stun+10% Resist Knock Back+10%
Class 19 1,500,000,000 2,097,152 23900 Praetor of Brilliance Knight of Tempest Spirit Ascetic
HP+1200 Resist Critical Damage+20%
Resist Critical Rate+7% Resist unmovable+10%
Resist Stun+10% Resist Knock Back+10%
Resist Down+10%  
Class 20 2,000,000,000 - - The Quaestor The Sovereign Spirit Ascetic
HP+1500 Resist Critical Damage+30%
Resist Critical Rate+10% Resist unmovable+15%
Resist Stun+15% Resist Knock Back+15%
Resist Down+15%  
Resist Critical Damage ต้านทานความเสียหายจากการติดคริดาเมทของศัตรู
Resist Critical Rate ต้านทานความเสียหายจากการติดคริของศัตรู
Resist unmovable ต้านทานการหลบหลีกของศัตรู(ศัตรูหลบไม่พ้น)
Resist Stun ต้านทานการติดสะตั้น
Resist Knock Back ต้านทานการโดนสกิลแล้วเด้งกลับหลัง(กระเด็นถอยหลัง)
Resist Down ต้านทานการล้ม

วิธีแลกยศ

การแลกยศระบบนี้ จะใช้แต้ม WEXP ซึ่งได้จากการลง war ไม่ว่าจะเป็นการตีคน/ตีป้อม/ตาย ก็จะได้แต้ม wexp เหมือนกัน

แต่แต้มอาจจะไม่เท่ากัน

เราสามารถเช็คแต้ม wexp ของตัวละครของเราได้โดยการกดตัว C ดังภาพ

เมื่อเราได้แต้ม wexp จากการลง war มาแล้ว สามารถนำไปแลกได้ที่เมือง Port Lux กับ Npc ชื่อ Morison(Officer)

เมื่อคุยแล้วก็เลือกหัวข้อ แลก wexp

แล้วก็เลือกช่องกลาง คือการแลกแต้ม wexp เป็น Honor หรือคราสยศนั่นเอง