จุดเก็บเลเวล

 จุดเก็บเลเวล 1-90 เมืองไอซ์วาร์ป 2

 

จุดเก็บเลเวล 90-140

จะอยู่ที่ Map Lake Side จะมีตรงบริเวณหน้าจุดเกิดหัวส้ม แล้วหน้าเกิดประเทศ คาเปล่า

 

 


 

จุดเก็บเลเวล 140-180

อยู่ที่ Map Pontus Ferrum มี 2 จุด

 

จุดที่ 1 บริเวนหน้าเกิดของประเทศ Capella

 

 

 

จุดที่ 2 บริเวนหน้าเกิดของประเทศ Procyon

 

 


 

 

จุดเก็บเลเวล 180-199

Map Arcane Trace Ch.1

มอนเตอร์จะอยู่ทั่วแมพบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียว


 

Set เครื่องประดับแนะนำใส่ในการเก็บเลเวลแมพ 180 สามารถซื้อได้ที่ Npc ร้านเครื่องประดับ เมือง ไอซ์